Lukio-opetus: Lisäkoulutusta kestävän elämäntavan opettamiseen

TIEDOTE 15.11.2015 (PDF)

Lisäkoulutusta kestävän elämäntavan opettamiseen

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (OPS 2015) tunnustetaan hyvin keskeisenä, oppiainerajat ylittävänä sisältönä, kestävän elämäntavan välttämättömyyden opettaminen, mikä tarkoittaa sekä ihmisten keskinäistä että luonnonympäristön arvostamista:

Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. … Lukiossa kannustetaan keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon. … Inhimillinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena ja luovuuden lähteenä. (Lukio OPS 2015, s. 13.)

Tampereen yliopistossa 11.-13.12.2017 järjestettävä kansainvälinen konferenssi Art, EcoJustice, and Education on suunniteltu vastaamaan opettajien lisäkoulutuksen tarpeeseen liittyen kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin:

Oppivassa yhteisössä edistetään kestävää elämäntapaa ja hyvän tulevaisuuden edellytyksiä. Opiskelijoita rohkaistaan toimimaan oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta. Vastuullinen suhtautuminen ympäristöön heijastuu arjen valintoihin ja toimintatapoihin. (Lukio OPS 2015, s. 16.)

Konferenssin kotimaiset ja kansainväliset puhujat tarkastelevat kestävän kehityksen kasvatustieteellisiä perusteita mutta esittelevät myös käytännön esimerkkejä, joissa kestävä elämäntapa on kasvatuksen keskeinen tavoite.

Mitä? Art, EcoJustice, and Education –konferenssi

Milloin? 11.-13.12.2017

Missä? Väinö Linna -sali (K104), Linna-rakennus, Tampereen yliopisto

Ohjelma kokonaisuudessaan konferenssin verkkosivuilla.

Hinta 60 euroa (opiskelijat 30 euroa)

Hinta sisältää konferenssiohjelman ja -materiaalin, kahvitukset ja illanvieton maanantaina 11.12. Maksetaan rekisteröinnin yhteydessä.

Ilmoittautuminen tällä lomakkeella 4.12.2017 mennessä.

Lisätiedot raisa.foster (at) artecoproject.com

 

  • 0
AUTHOR

Art-Eco Project
Art-Eco Project

The Art-Eco project examines artistic and pedagogical possibilities to support the holistic awareness of empathetic-ecological humanity.

All stories by: Art-Eco Project
Art-Eco Project