Posts Tagged :

ympäristöntutkimus

Monitieteinen konferenssi kestävästä elämäntavasta

TIEDOTE 15.11.2015

Heti julkaistavaksi

Monitieteinen konferenssi kestävästä elämäntavasta

Ympäristökatastrofit, eläinten kaltoinkohtelu, sodat, rasistiset ja seksistiset rikokset — perinteinen ja sosiaalinen media täyttyy päivittäin yhä pahemmista esimerkeistä siitä, mihin ihmiskunta on ajanut itsensä ja planeettansa. Elämme ekososiaalisen kriisin aikakautta.

Keskittyessämme osoittelemaan sormella toisia, emme tunnu huomaavan, miten omat asenteemme, ennakkoluulomme ja toimintamme tuottavat epäoikeudenmukaisuutta ja epävakautta niin ihmisten, toisten lajien kuin luonnonympäristönkin suhteen.

Kestävämmän elämäntavan rakentaminen edellyttääkin ensin syvempää ymmärrystä niistä rakenteista, jotka ylläpitävät ja tuottavat kestämätöntä kehitystä — ja sitten päätöstä toimia toisin.

Myös sekä perusopetuksen (POPS 2014) että lukion (Lukio OPS 2015) opetussuunnitelman perusteissa tunnustetaan hyvin keskeisenä, oppiainerajat ylittävänä sisältönä, kestävän elämäntavan välttämättömyyden opettaminen:

Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. (POPS 2014, s. 16.)

Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. … Inhimillinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena ja luovuuden lähteenä. (Lukio OPS 2015, s. 13.)

Tampereen yliopistossa 11.-13.12.2017 järjestettävä kansainvälinen konferenssi Art, EcoJustice, and Education tuo yhteen tutkijat, taiteilijat ja opettajat ekososiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksien äärelle. Konferenssin kotimaiset ja kansainväliset puhujat tarkastelevat kestävän kehityksen filosofisia perusteita mutta esittelevät myös käytännön esimerkkejä, joissa kestävä elämäntapa on tutkimuksen, taiteen ja kasvatuksen keskeinen tavoite ja sisältö.

Konferenssi on Koneen Säätiön rahoittaman Art-Eco-tutkimushankkeen päätöstilaisuus.

Mitä? Art, EcoJustice, and Education –konferenssi

Milloin? 11.-13.12.2017

Missä? Väinö Linna -sali (K104), Linna-rakennus, Tampereen yliopisto

Ohjelma kokonaisuudessaan konferenssin verkkosivuilla.

Hinta 60 euroa (opiskelijat 30 euroa)

Hinta sisältää konferenssiohjelman ja -materiaalin, kahvitukset ja illanvieton maanantaina 11.12. Maksetaan rekisteröinnin yhteydessä.

Ilmoittautuminen tällä lomakkeella 4.12.2017 mennessä.

Lisätiedot raisa.foster (at) artecoproject.com