Art-Eco project Art-Eco project Art-Eco project Art-Eco project Art-Eco project

Ei mitään ideaa

läsnäolo, havainto ja merkitys taiteellisessa kokemuksessa

LÄHTÖKOHTIA

METODOLOGISIA POLKUJA

Education

Research

Animateuring

GRAFIA

TAITEELLISIA STRATEGIOITA

Fosterin ja työryhmän uusin teos Rikka rakentuu yleisön ohjatun katsomiskävelyn ja teoksessa esille asetetun tanssin, tilan, äänten ja valon kohtaamisessa. (Liikekieli.com 2014.)

IDEA JA ESITYS

LÄSNÄOLO JA HAVAINTO

Alun meditaatio tyhjää tilaa katsellessa avasi läsnäololle ja kuuntelulle. Ohjattu kävelyvauhti tilassa edetessä oli hidasta. Tämä herätteli huomioimaan tilaa ja kiinnittämään huomioita asioihin, joita ei joka päivä ohi kulkiessaan huomioisi. Ja tiedosti omaa olemistaan. (katsoja)

Se oo vähän sama kuin näissä läsnäolojutuissa. Jos ihminen on enemmän läsnä itselleen, se enemmän todistaa arvostelematta. Ehkä se on se juttu. (katsoja)

MERKITYS

Teos ei ole oikeastaan älyllinen tai ajatuksia herättävä, vaan se puhuttelee suoraviivaisemmin ja aidommin. Se herättää ehkä tunnelmia ja tuntoja, myötäelämistä, kanssakamppailua. Siinä ei tunne itseään oikeastaan katsojaksi – enemmänkin todistajaksi. (Liikekieli.com 2014.)