Posts By :

Jussi Mäkelä

Ei mitään ruudinkeksimistä, mutta silti vähän tieteestä ja mittaamisesta

Tänään muutes tuumin sellaista, että:

Luonnontieteellinen tieto, mikä yleensä käsitetään objektiiviseksi tiedoksi, ja siten aidoksi ja oikeimmaksi, perustuu mittaamiseen. On 1) tarkasteltava eli mitattava kohde, 2) jokin siihen soveltuvaksi katsottu mittaustapa sekä 3) määritelty mittaristo, jota vasten mittaustuloksia tarkastellaan ja tulkitaan. Hyvä.

Ongelma on kuitenkin siinä, että koko mittaamisprosessi perustuu täysin inhimilliseen viitekehykseen: siihen, millainen käsitys asioista meillä jo etukäteen on. Toisin sanoen mittaukset tuottavat väistämättä tuloksia, jotka sopivat entuudestaan valmiiseen käsitykseemme maailmasta. Havaitut yllätykset ja poikkeamat, jopa selittämättömyydet saadaan joka tapauksessa tavalla tai toisella sovitettua maailmankuvaamme – ja jos ei saada, todetaan, että vielä emme tiedä tai ymmärrä kaikkea (sic!) ja mittareita on kehitettävä edelleen. Taustaoletuksena on kuitenkin rationaalisuus: kaikki on sovitettavissa tieteellisyytemme ikeen alle, kunhan kehitys kehittyy ja edistys edistyy. Luomakunta on asetettavissa järkiperäisen tarkastelumme – havaintojemme ja mittaustemme – kohteeksi ja selitettäväksi.

Tämä perusolettama ei ota huomioon sitä, että olemme itse osa tuota mittaamaamme todellisuutta, sisällä siinä. Emme voi ulkoistaa itseämme siitä ja tarkastella kokonaisuutta ulkoa käsin. Osana kokonaisuutta emme voi olla sitä suurempia, emme voi hallita ja selittää sitä. Voimme tutkia sitä ainoastaan omien ennakkokäsitystemme ja oman ymmärryksemme puitteissa. Emme voi havaita mittareillamme niitä todellisuuden osia, joita emme ymmärrä edes mitata. Oletamme, että hyönteisillä ei ole tunteita, että kasvit eivät tunne kipua, että kivet ovat kuolleita. Mistä ihmeestä me voimme sen tietää? Se, että jokin ei näy mittareissamme, ei tarkoita sitä, ettei sellaista ole olemassa.

Luonnontieteellisestä tiedosta on ollut ja on edelleen meille valtavasti hyötyä. Mutta on hyväksyttävä, että se ei ole, eikä koskaan voi olla, koko kuva todellisuudesta. Me emme ikinä voi saada täydellistä, edes riittävää kokonaiskuvaa maailmasta. Miten voisimme, kun emme edes tiedä, mitä kaikkea pitäisi yrittää mitata – ja miten? Sokea usko siihen, että hallitsemme maailman ympärillämme, on saattanut meidät nykyiseen tilanteeseemme. Joko olisi korkea aika myöntää vajavaisuutemme? Tieteestä on meille hyötyä, mutta siihen turvautuminen sokeasti tuhoaa meidät.

Koskekaa teokseen! (Näyttelytiedote 3.10.)

img_6361Taidetila Terrassa Kangasalla avautuu 10.10. Jussi Mäkelän näyttely ”Taiteilija on paikalla”. Näyttelytilan täyttää Mäkelän veistoksista ja esineistä koostuva installaatio, joka havainnoi ja tulkitsee saksalaisen kuvanveistäjän ja mystikon Joseph Beuysin (1921–86) kuvanveiston teoriaa.

Beuysin sosiaalista kuvanveistoa väitöstutkimuksessaan tarkasteleva Mäkelä suorittaa jatko-opintojaan Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä. ”Äkkiseltään ei kuulosta oikealta paikalta, mutta mitä enemmän olen Beuysin ajatteluun perehtynyt, sitä paremmin se kohtaa kasvatustieteet”, Mäkelä kertoo. ”Kaiken tekemisen taustalla oli hirveä vimma saada ihmiset huomaamaan omat mahdollisuutensa maailman muuttamiseen paremmaksi – kaikille: niin ihmisille kuin eläimillekin. Sitä sosiaalinen kuvanveisto on, ja siksi ’jokainen ihminen on taiteilija’, kuten Beuys julisti.” Mäkelän näyttelyssä taiteilija onkin paikalla aina, kun tilassa on joku. Tämän korostamiseksi katsojaa rohkaistaan sommittelemaan installaatiota uusiksi, parhaan näkemyksensä mukaisesti. ”Ei minulla mitään totuutta ole kerrottavaksi. Jokaisen on se ihan itse löydettävä, ja siinä etsinnässä se taitelija piileksii.”

img_6217Näyttelyn veistokset ovat filosofisia pohdintoja, jotka ovat syntyneet tarpeesta käsitellä hankalasti hahmottuvia ideoita, kuten vapauden olemusta, Beuysin persoonallisia teorioita tai Heideggerin ajatuksia tilasta ja kehosta. ”Käsite-sanassakin on käsi, niin olen koittanut antaa käsieni näitä ajatella. Se on monesti paljon helpompaa kuin sanoilla veistely.”

 

—-

Taiteilija on paikalla” -installaatio Kangasalla Taidetila Terrassa 10.10.–27.10.2016.
Keskusaukio 2, 36200 Kangasala, avoinna ma–pe 10–19, la 10–15. Vapaa pääsy.

—-

 

Instagram: @kasitetoimisto :

#TaiteilijaOnPaikalla ; #artecoproject ; #BeingIntoSpace ; #AcademyOfRevolution ; #ExistenceRadiators

Personal Reflections on 4th Conference on Arts-Based and Artistic Research

On June 28-30 we spent three fruitful days in Helsinki at Aalto University, giving our talks, seeing some interesting presentations, participating in great conversations and enjoying the atmosphere. The organizers had done a marvelous job in putting the conference together, and they still did a great job in keeping it all together! There were practically no technical problems, delays or whatsoever issues.

I managed to gain quite a good amount of comments and questions for my presentation (here’s the presentation text attached in .pdf). Most of those weren’t so much about what I presented (my arts-based research as a process) but about my research subject, Joseph Beuys’s social sculpture. As some of the comments/questions revealed I hadn’t been clear enough about some elementary issues of that, I thought I might as well reflect those here, also to clarify to myself what I should remember to mention or explicate whenever I talk about my research subject. read more

Dwelling with Mystery

Mystery, mind and art

I am occasionally asked if I “listen” to the material while sculpting it. The question isn’t actually particularly extraordinary – especially because I mainly sculpt wood – since sculptors every now and then describe their working process to be some kind of a dialogue with the material: the material guides the sculptor throughout the process. This kind of slightly romantic assumption about the spirit of my working might feel even more accurate due to philosophically attaching to both phenomenology and the EcoJustice framework that emphasizes holism and the equity of all life. I usually answer to the question slightly hesitatingly yes – partly because that is obviously anticipated.

Some badass tools

Some badass tools

However, the more I have pondered this question, the clearer it has become to me that I really don’t listen to the wood. Most times I’m using different kinds of really badass machinery, axes and torches to shape the wood. One can hardly call that a dialogue. Of course the material brings along some limitations that I have to respect, but many times I am working on those limits, trying to stretch them. Consequently, gluing broken parts together is quite a familiar part of working for me. Either way, I am not having any mystical conversations with the wood.

axesInstead, my working is guided by something else outside of me, an idea that I am trying to follow. This is the case especially when I’m working on a non-figurative sculpture, and even more so in the occasions when I don’t have a vision of the final outcome. Let us call this guiding force ‘a form’, since there seems to be no better word for it.

So, sculpting a piece is dialogue with a mystery, but it isn’t guided by the material but a form.  mystery is present because when I’m sculpting I don’t know, where that form comes from or where is it heading to. I am following the progress of the sculpture through details, working on it part by part, fitting the current part only to the parts very next to it, without looking for the big picture before finalizing the work. Working this way allows me to have fresh eyes to look at the final piece that is trying to tell me something about the unspeakable that has guided my sculpting.

IMG_4277   IMG_4280

Even though I in no means do recognize myself as a mystic or a keeper of some great secret – it’s all just floundering in wonder – I regard artmaking as interacting with a mystery. It is not occultism and does not require any specific mystic’s talent. It takes only to let oneself to dwell with a mystery, and trying not to guide or force it to some particular direction, but just trusting that something will be born. And accepting calmly that sometimes you end up like a cat trying to catch a bird: all you get is a mouthful of feathers.

Encountering a mystery takes only volition and readiness to spend some time dwelling with it. Anyone can do it with some practice. For mind is like a muscular system: the parts one trains get stronger while the unused ones degenerate – but they still exist. And we shouldn’t forget that mind reaches way out of our physical body. Mind is the part of us that dwells in the world, that radiates into the space and through which we encounter the others. If we delimit the focus of our mind inside of us, on our own navel, seeking our own good, the outreaching sphere of the mind degenerates resulting to the increase of our selfishness. Then will we less and less encounter the world, the others (and the mystery) and more and more just ourselves.

However, it is possible to train oneself out from this kind of absolutely pitiable state of affairs. Everyone can do it their own way; there is a suitable form of dwelling by the mystery for everybody – music, dance, visual art, poetry, contemplation… What matters is the will to allow this encountering some space and time. Art, dialogue with a mystery, is natural for us, but we are grown – or actually shrunken ­– loose from it, when we are schooled to be useful ja to focus on rational productivity.

Stop. Wait. Every human being IS an artist.

Sosiaalisen kuvanveiston kurssin satoa

Viime keväänä toteutin Tampereen yliopistossa kasvatustieteiden yksikössä sosiaalisen kuvanveiston kurssin, laajuudeltaan viisi opintopistettä. Kurssin aikana keskusteltiin, filosofoitiin, suunniteltiin ja lopuksi tehtiin veistoksia. Lisäksi opiskelijat työstivät lyhyet tekstit omista tutkimusprosesseistaan. Koska hosumalla ei mitään hyvää saa aikaiseksi, näyttely opiskelijoiden teoksista pistettiin pystyyn vasta lokakuussa, ja samassa yhteydessä julkaistiin myös tekstit kokoelmaksi taitettuna. Ja nyt kokoelma on myös täällä ihmeteltävissä, oheisessa pdf-liitteessä!

Kurssi oli samalla kokeilu osallistavasta opetuksesta: opiskelijat olivat mukana kurssin tavoitteiden asettelusta arviointiperusteiden laadintaan ja suoritusten arviointiin asti. Kaikki suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä oli avoimesti esillä ja keskustelun kohteena. Tällainen ei tokikaan ole kaikissa tilanteissa mahdollista, mutta ehdottomasti harkitsemisen arvoista. Ratkaisu paitsi säästää opettajan työtä mm. arvioinnissa, antaa myös opiskelijoille positiivisen signaalin heidän merkityksestään kurssin onnistumiselle: opiskelijoista tulee kurssin “omistajia” (ruma sana, mutta kuvaa tässä aika hyvin ko. ilmiötä). Nyt esillä oleva julkaisu oli ratkaisu kurssin kirjallisen osuuden suorittamiseksi tentin/esseen/tms. sijaan. Lopputulos on näyttävämpi, selkeämmin osa oppimisprosessia ja jää kaikille muistoksi.

Mikä tässä on niin vaikeaa ymmärtää? (pdf; 2,1 Mt)

Keskustelua kuolleen taiteilijan kanssa (Lehdistötiedote)

TIEDOTE 7.9.2015, Siuro

 

Keskustelua kuolleen taiteilijan kanssa Kangasalla

Taidetila Terrassa Kangasalla avautuu 14.9. käsitetaiteilija Jussi Mäkelän näyttely ”Kuinka keskustella kuolleen taiteilijan kanssa”. Esillä olevat maalaukset ja veistokset ovat osa Mäkelän väitöstutkimusta; valtaosa teoksista syventyy tarkastelemaan rajattua ilmiötä, kuten tiettyä väriä tai materiaalia.

Mäkelä tutkii ihmisen ja maailman monimutkaista suhdetta tulkitsemalla Joseph Beuysin (1921–1986) ajattelua ja taidetta. Beuys oli taiteilija, opettaja ja mystikko, jonka haastava taiteellinen tuotanto on erottamaton osa hänen yhteiskunnallisesti aktiivista ajatteluaan. ”Beuysin vaikutus nykyiseen taidekäsitykseemme on kiistaton, mutta sen lisäksi hänen yhteiskunnallinen ja ekologinen ajattelunsa on ajankohtaisempaa kuin koskaan”, arvioi Mäkelä.

Tampereen yliopistossa jatko-opintojaan suorittava Mäkelä pitää taiteen tekemistä tapana syventää ymmärtämystä. ”Tietoa vähän kaikesta meillä on jo aika paljon”, sanoo Mäkelä. ”Pikkuhiljaa pitäisi yrittää ymmärtää, mitä tuo kaikki maailmasta keräämämme tieto oikeastaan tarkoittaa tässä oikeassa elämässä ja oikeassa maailmassa.”

—-

Kuinka keskustella kuolleen taiteilijan kanssa” – maalauksia ja veistoksia

Taidetila Terra 14.9.–2.10.2015.
Keskusaukio 2, 36200 Kangasala
Avoinna ma–pe 10–19, la 10–15.
Vapaa pääsy.

Break a Brain: Olet tässä – You Are Here

Here are the pictures – where are you? Are you here?

Try to find the same view; maybe even try to take a similar picture? The idea of the place varies: sometimes it is about the view the spot offers, sometimes it’s the spot itself – and sometimes something else to recognize. So open up your eyes, your body and your mind!

You’ll find the approximate spots from Google Maps with this link: Break a Brain – olet tässä

Telakka has replaced the stones of its remarkable sauna stove. (Telakalla on vaihdettu kiuaskivet; mahtava sauna!)

Telakka has replaced the stones of its remarkable sauna stove.
(Telakalla on vaihdettu kiuaskivet; mahtava sauna!)

There was a time, when the aesthetics had a value of its own - even when building storages. (Joskus oli aika, jolloin jopa varastojen rakentamisessa estetiikalla oli oma arvonsa.)

There was a time, when the aesthetics had a value of its own – even when building storages.
(Joskus oli aika, jolloin jopa varastojen rakentamisessa estetiikalla oli oma arvonsa.)

Dare to be you, here and now, don't mind the others! (Ole oma itsesi, tässä ja nyt, muista välittämättä!)

Dare to be you, here and now, don’t mind the others!
(Ole oma itsesi, tässä ja nyt, muista välittämättä!)

For whom is this?! (Ketä varten tämä on?!)

For whom is this?!
(Ketä varten tämä on?!)

Smile! And take a picture of this! (Hymyä! Ja ota tästä kuva!)

Smile! And take a picture of this!
(Hymyä! Ja ota tästä kuva!)

Perfect place for hide&seek? (Täydellinen paikka piilosille?)

Perfect place for hide&seek?
(Täydellinen paikka piilosille?)

Just remarkable. (Ihan vain huikeita.)

Just remarkable.
(Ihan vain huikeita.)

That chain! (Mikä ketju!)

That chain!
(Mikä ketju!)

A great place to spy a backdoor. (Loistopaikka takaoven vakoiluun.)

A great place to spy a backdoor.
(Loistopaikka takaoven vakoiluun.)

An un-space right in the heart of the city. (Epäpaikka aivan kaupungin sydämessä.)

An un-space right in the heart of the city.
(Epäpaikka aivan kaupungin sydämessä.)

Is that... ...a lighthouse...? (Onko tuo... ...majakka...?)

Is that… …a lighthouse…?
(Onko tuo… …majakka…?)

A creative fix. And some marks that birds don't appreciate that one particular part of that wall. (Luovaa korjausta. Ja merkkejä siitä, että linnut eivät arvosta tuota yhtä kohtaa tuosta seinästä.)

A creative fix. And some marks that birds don’t appreciate that one particular part of that wall.
(Luovaa korjausta. Ja merkkejä siitä, että linnut eivät arvosta tuota yhtä kohtaa tuosta seinästä.)

Watch your step! It's a stump sticking out from the wall of the harbor basin. Would've been fun to see that tree... (Ole varovainen! Kanto tököttää satama-altaan muurista. Olisipa ollut hauska nähdä se puu...)

Watch your step!
It’s a stump sticking out from the wall of the harbor basin. Would’ve been fun to see that tree…
(Ole varovainen!
Kanto tököttää satama-altaan muurista. Olisipa ollut hauska nähdä se puu…)

A view from a raincatcher. (Näkymä sateensuojasta.)

A view from a raincatcher.
(Näkymä sateensuojasta.)

No trick here, just a funny little piece of a building... Did they run out of planks? (Ei kikkailuja tässä, kunhan on hauska pikku talon osa... Loppuivatkohan laudat kesken?)

No trick here, just a funny little piece of a building… Did they run out of planks?
(Ei kikkailuja tässä, kunhan on hauska pikku talon osa… Loppuivatkohan laudat kesken?)

There aren't too many places in Tampere with this kind of views. And look at those penthouse windows! (Tällaisia näkymiä ei Tampereella monessa paikka näe. Ja huomaa nuo kattohuoneiston ikkunat!)

There aren’t too many places in Tampere with this kind of views. And look at those penthouse windows!
(Tällaisia näkymiä ei Tampereella monessa paikka näe. Ja huomaa nuo kattohuoneiston ikkunat!)

A special shortcut. (Erityinen oikopolku.)

A special shortcut.
(Erityinen oikopolku.)

Local Statue of Liberty. This at a time very controversial statue was ruled to be remained on its place by the Supreme Administrative Court in 1923. (Paikallinen Vapauden patsas. Aikanaan kovasti kiistelty patsas sai jäädä paikalleen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 1923.)

Local Statue of Liberty. This at a time very controversial statue was ruled to be remained on its place by the Supreme Administrative Court in 1923.
(Paikallinen Vapauden patsas. Aikanaan kovasti kiistelty patsas sai jäädä paikalleen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 1923.)

A yelling tree. Or yawning? (Huutava puu. Vai haukotteleva?)

A yelling tree. Or yawning?
(Huutava puu. Vai haukotteleva?)

These five larches form a special circle, like a sacred place. (Viiden lehtikuusen muodostama piiri, vähän kuin pyhä paikka.)

These five larches form a special circle, like a sacred place.
(Viiden lehtikuusen muodostama piiri, vähän kuin pyhä paikka.)

This cemetery is way older than Finland, so most of the memorials and tombstones are broken – like this one. (Tämä hautausmaa on paljon Suomea vanhempi, ja suurin osa hautamuistomerkeistä on rikki – kuten tämäkin.)

This cemetery is way older than Finland, so most of the memorials and tombstones are broken – like this one.
(Tämä hautausmaa on paljon Suomea vanhempi, ja suurin osa hautamuistomerkeistä on rikki – kuten tämäkin.)

Reflections | Berlin: April 13–17

Doppelfond (1954)

Doppelfond (1954)

Studying Joseph Beuys’ philosophy requires more than just reading him. After all, he was – above all – an artist. He was also a teacher and a philosopher, but I think that for Beuys it was “just” a way of being artist. He once said: “To be a teacher is my greatest work of art.” All this has to do with the concepts of the enlarged understanding of art (there are several ways to translate der erweiterte Kunstbegriff) and social sculpture (soziale Plastik). I reckon that partly because of making everything as art Beuys didn’t have to build his theories and visions on preceding authorities. Admittedly still, he did use and develop the thoughts of Goethe and Rudolf Steiner and also referred to Schiller especially when speaking about freedom.

Unschlitt (1977)

Unschlitt (1977)

However, it seems impossible to get a grasp of Beuys’ ideas by only reading him, and this is why I’m using arts-based research methods to study his thinking. To do that, I visited the museum of contemporary art (Hamburger Bahnhof) in Berlin where they have one wing of the building to exhibit their permanent collection of Beuys’ works. I had seen most of the pieces earlier so I was pretty much aware of what I was going to see. This time, however, I decided to spent two or three days in the museum just with the few Beuys’ works. I ended up spending two days there: after the second day it felt like I wasn’t going to get anything more out of those works, so why waste time.

Das Ende des 20. Jahrhurderts (1983)

Das Ende des 20. Jahrhurderts (1983)

Because I had visited the collection earlier I had a hermeneutic pre-understanding of what I was going to go through with the collection – and also a presupposition of what works might be the most meaningful for me and my process of understanding Beuys. Also, as a part of my pre-understanding was a fresh idea of approaching the works while keeping in mind Bergson’s laughter. Just a few days before my journey it had occurred to me that there seems to be some resonance between what Bergson says about laughter and how Beuys describes art in his theory of sculpture. Furthermore, one essential part of my pre-understanding was the concept of ‘spiritual materiality’ by Klaus Ottman. These aspects constructed my horizon of pre-understanding against what I reflected the feelings and thoughts that my encounter with the collection elicited. Through this reflection I ended up choosing three Beuys’ works to be more thoroughly studied after the first day. The second day I spent with these three works trying to create a phenomenological dialogue with them; in other words, I tried to face – or maybe confront! – the three works through my ‘new organs of perception’ (a Goethean term for using one’s imagination as a tool for perception and understanding).

The pictures on this page are of those three works: Doppelfond (Double Fond) from 1954, Unschlitt (Tallow) from 1977 and Das Ende des 20. Jahrhunderts (The End of the 20th Century) from 1983. At the current point of my research these three pieces will serve as the main source for my arts-based dialogue with Beuys. They all represent different perspectives for me: in Doppelfond the emphasis is on the spiritual materiality; Unschlitt resonates with Bergson’s definition (and task) of comedy; and Das Ende… bears the idea of the potential of a free creative individual (‘True Capital’ as I call it) as well as the notion of un-anthropocentric timespan. For me, Das Ende… is an extremely strong expression of the idea of social sculpture; a holistic view to the undeniable interconnectedness between a human and the world. As an artwork in a museum it is a frozen (or maybe a crystalline) picture of this relationship and as such it is in itself dead, but it creates life as it is a provoker for thoughts. In that sense it is a sculpture that creates sculpture; for thought is sculpture, as Beuys said.

Breaking news!

Hooray!

Our project got funding for the year 2015 from the Kone Foundation! Sothe real action will start on January 2015!

Our first action will happen in EcoJustice and Activism Conference on March 19–21, 2015, in the Eastern Michigan University, Ypsilanti. More information to come…

Also, from September 14th to October 2nd 2015 there will be an art exhibition of Jussi’s works. So there will be a good reason to visit Kangasala then ;) Again, more information to come…

Thanks Vellu, Rebecca and Tero! And Kone! And you!